MADDE 1: TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı : X ON Yayın Grubu
Adresi : Süleymaniye mah. 1774 Sk. No: 31/ C 1 Haliliye/Şanlıurfa
Telefon : +90 543 283 20 83
Eposta adresi : info@x10yayinlari.com

1.2. ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : …………………………………….
Adresi : …………………………………….
Telefon : …………………………………….
Email : …………………………………….

MADDE 2: KONU
2.1 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.x10yayinlari.com
internet sitesi veya Kidega Mobil Uygulaması üzerinden elektronik ortamda
siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve toplam satış fiyatı belirtilen ürünün
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve 20.06.2020 tarihli Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliği
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2 İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.x10yayinlari.com sitesinde veya X10 Mobil
uygulamasında (“X10”) işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten
kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulur.

2.3 SATICI, İşbu Sözleşme’nin kurulmasını takiben ALICI’ya elektronik posta
yolu ile Sözleşme hüküm ve koşullarını iletecektir. Sözleşme, SATICI tarafından
da muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman X10 Yayınları web
sitesinden veya uygulamasından veya Satış Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir
olacaktır.

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
3.1. ÜRÜNLER Ürünlerin adı, cinsi ve türü, adedi, birim ve toplam
satış fiyatı bilgileri aşağıdaki gibi olup söz konusu ürünler ALICI tarafından
da onaylanmıştır:

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri Adet Birim Fiyatı Toplam
Kargo Ücreti KDV Dahil Toplam Fiyat

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen
fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2. TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Kargo Ücreti : …………………………………….
Toplam Sipariş Tutarı : …………………………………….
Ödeme Şekli : …………………………………….
Teslimat Adresi : …………………………………….
Teslim Edilecek Kişi : …………………………………….
Fatura Bilgileri : …………………………………….

Teslimat adresine ürün sevkiyatlarına ürün X10 Yayınları Prodüksiyon .
tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 iş günü içinde kargo yolu ile
başlanacaktır. Kargo ücreti ……. Türk Lirası’dır ve ALICI tarafından sipariş
bedeli ile birlikte ödenecektir. X10 yayinlari internet sitesinde veya mobil
uygulamasında yer verilen kampanyalar kapsamında SATICI tarafından kargo
bedelinde indirimler veya muafiyetler sağlanması mümkündür.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, www.x10yayinlari.com internet sitesinde veya mobil uygulamasında
satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, toplam
satış fiyatı ve bu fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata
ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, ön bilgilendirme metnini
okuduğuna ve sözleşme konusu ürün/ürünleri satın almaya ilişkin elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi
elektronik olarak onaylamakla, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce, adres,
siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler ve kargo
bedeli dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
SATICI tarafından kendisinin bilgisine sunulduğunu kabul ve beyan
eder.

4.2. ALICI, X10’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz,
çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez,
dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve
markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz,
uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair
şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya
bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz. ALICI’nın
bu hükme aykırı her türlü davranışı sebebiyle doğabilecek hukuki, idari ve
cezai sorumluluk münhasıran ALICI’YA aittir. ALICI’nın bu hükme aykırı herhangi
bir davranışı sebebiyle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları için ALICI’ya karşı
her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

4.3. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin
SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu
ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak
internet sitesinde yer alan ön bilgiler kapsamında açıklanan süre içinde ALICI
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş
ürününde/ürünlerinde işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında
ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde
tedarikçi firmadan kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı
öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal
edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim
edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi
halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten
ödenir. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Elektronik içerik (E-kitap)
satışlarında ürün(ler), siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30
günlük yasal süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine teslim
edilir.

4.4. Kargo firmasının ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı sorunlar
nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI
sorumlu tutulamaz.

4.5. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca satılan ürünlerin ALICI’ya sağlam,
eksiksiz ve sipariş sırasında belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte olarak teslim edilmesi anına
kadarki tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. Ürünler ALICI’dan başka bir kişi veya
kurum tarafından teslim alınacak ise söz konusu kişi veya kurumun ürünleri teslim
almamasından SATICI sorumlu değildir. ALICI ürünleri teslim alma anında
ürünleri kontrol ederek üründe kargo firmasından kaynaklı bir sorun görmesi
halinde ürünü kabul etmemek ve bu duruma ilişkin olarak kargo firması
yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür.

4.6. Ürünün/ürünlerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun ve işbu
Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda onaylanması ve ürün/ürünlerin
bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında yapılan ödeme
iptal edilir ise, SATICI’nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI’nın ödeme yükümlülüğünün ALICI’ya ait kredi
kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin SATICI’ya ödenmemesi dahil
ancak bununla sınırlı olmamak üzere ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan
herhangi bir nedenle SATICI’ya ödenmemesi hali durumunda, ALICI kendisine teslim
edilmiş ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu durumda nakliye
giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, bahsi geçen durumlarda
herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile
kendisinden kaynaklanmayan olağanüstü durumlar sebebiyle sipariş konusu ürünü
süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle
yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişini iptal edebilir veya sözleşme konusu
ürünün varsa başka bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir ve/veya teslimat
süresinin teslimata engel olan olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesini talep edebilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği
ve ALICI tarafından tahsil edilen tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakten
ve defaten ödenir. Söz konusu iade yükümlülüğü ALICI’nın ödemeyi kredi kartı
ile yapmış olması halinde ürün bedelinin ALICI’nın iptal talebinden itibaren 7
gün içinde bankaya iade edilmesi sureti ile yapılır. ALICI, SATICI tarafından
bankaya 7 gün içerisinde ürün bedeli iadesinin yapılmasını müteakip söz konusu
iade bedelinin ALICI’nın banka hesabına geçirilmesinin bankanın sorumluluğunda
olduğunu ve SATICI’nın müdahale alanının dışında kaldığını, bankadan
kaynaklanan sebeplerle SATICI tarafından iade edilen tutarın kendi hesabına
geçirilmesinin 2 ila 3 haftayı bulabileceğinin bilgisi dahilinde olduğunu ve
bunu kabul ettiğini beyan eder.

4.9. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.

4.10. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta
ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında
bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin
söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal
düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her
türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi
için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı
olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse
ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya
SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan
ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar
tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından
öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11 ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik
ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını
ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan
SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya
üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez,
kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde
çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile
satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde
kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve
cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili
merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere
karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat
ve sair talep hakkı saklıdır.

4.13 ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen
yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek
tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 SATICI sipariş vermek için kullanılan www.x10yayinlari.com alan adlı
internet sitesinin ve mobil X10 uygulamasının kullanılması nedeniyle, ücret
tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.15 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı
bir ürün tedarik edebilir.

4.16. Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile
SATICI’dan ürün satın alamaz.

MADDE 5: CAYMA HAKKI
5.1 ALICI; işbu mesafeli satış sözleşmesinin 5.6. Maddesinde belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14
(on dört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin
sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer
sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

5.2 ALICI cayma hakkını SATICI tarafından X10yayinlari internet sitesinde ve
mobil uygulamasında açıklanan prosedüre uymak suretiyle kullanabilir. Cayma
hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim
edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son
malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya
ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde
ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim
aldığı gün esas alınır. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar
olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3 Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar X10 internet sitesinde
ve/veya mobil uygulamasında açıklanan anlaşmalı kargo şirketlerinin
kullanılması şartıyla SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on
dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta
ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve
kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması gerekmektedir. ALICI
tarafından cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya ulaşması
halinde SATICI söz konusu talebin kendisine ulaştığını ALICI’ya yazılı olarak
bildirecek ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört)
gün içinde ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir. ALICI cayma hakkını
kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı
satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek
zorundadır.

5.4 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde yurtiçinde kargo yolu ile
yapacağı ürün iadelerinde kargo bedeli SATICI’ya aittir. Cayma hakkının
kullanılması için ürünün fatura aslının da SATICI’ya iade edilmesi
gerekmektedir. Yurt dışına yapılan teslimatlarda cayma hakkının kullanılması
halinde ürünün kargo yolu ile iadesinde kargo bedeli ALICI tarafından
karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için ürünün fatura aslının da
SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin kutusu,
ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak
teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5. ALICI’nın kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple cayma hakkına konu
edilen malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru
oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma süresi
içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun
bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu
değildir.

5.6. 20.06.2020 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre aşağıda
sayılan sözleşmelerde ALICI’nın cayma hakkını kullanması mümkün değildir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı
veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine
ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların
teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar
sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi
süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,
araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla
yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim
edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.7. Yukarıda 5.5. maddede belirtilen hususların dışında ALICI yukarıdaki
bölümlerde belirtilen süreler ve usul içerisinde cayma hakkını kullanmaz ise bu
hakkını kullanma imkanını kaybeder.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME 
6.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük Ve
Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar
dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu
yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer verilmeyen hususlarda 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

MADDE 7: SON HÜKÜMLER 
7.1 Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersizliği, sözleşmenin
geçerliliğine halel getirmeyecektir.

7.2 Yedi (7) maddeden oluşan bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı anda yürürlüğe
girer.

SATICI : X ON Yayın Grubu
ALICI : ……………………………………
TARİH : 24.06.2023