Pek çok müslüman inanır; fakat neye inandığını, neden inandığını bilmez, kanıt aramaya dahi gerek duymaz. Oysa ki, insan yaratılışı gereğince araştırmak, sorgulamak ve inancına kanıt aramak zorundadır. Müslümanların çoğunun dogmatik olması, kanıta gerek duymaması ve en önemlisi neden inandıklarını bilmiyor olmaları sebebiyle bugün gençler arasında dinsizlik oldukça yayılmaya başladı. Bu yüzden her şeyden önce, bir yaratıcının varlığını ve Kur’an’ın o yaratıcıya ait bir kitap olduğunu neden kabul ettiğimizi bilmemiz ve kanıt bulmamız gerekiyor. Bu kitapta, yaratıcının varlığına dair kanıtlar, kur’an’ın yaratıcı sözü olduğuna dair kanıtlar, ateizm’in itirazları ve argümanları, kur’an’a yönelik bir takım eleştirilere cevaplar bulunmaktadır. Artık dogmatik olmayı bırakıp kanıta dayanarak inanmak zorundayız. Aksi halde var oluşunun asıl amacını unutarak ahiretini kaybetmiş bir nesil yayılmaya devam edecektir…