1893-1979 Yirmi beş yaşlarında güçlü kuvvetli bir kızdır. Urfa eşraflarından Güllüzade Abdi efendinin kızı, on ikilerden Güllüzade Osman efendinin yeğenidir. Kurtuluş savaşının gizli kahramanıdır. Urfayı terketmek isteyen ailelerin gitmelerine yaptığı dokunaklı konuşmalarla engel olmuş. Çetelere gidecek olan yiyecek, içecek ve ekmeklerini yapma işini ailesi ile birlikte üstlenmiş toplanan cephaneliği düşmana kaptırmamak için kendi eliyle çetelere ulaştırmıştır. Cesur olduğu kadar çalışkanlığıyla da öne çıkmış kahraman bir Türk kadınıdır.